SYMBOL: Nazwa wyrobu:
Cena? Zapytaj…
KRUSZ 10/1 Piasek budowlany ziemny  /żółty / logoB
KRUSZ 10/2 Piasek płukany  0 – 2 mm logoB
KRUSZ 11/1 Kruszywo płukane  2 – 16 mm logoB
KRUSZ 12/1 Kruszywo budowlane  30 – 80 mm logoB
KRUSZ 13/2 Mieszanka kamienna  0 – 8 mm  / wysiewka / logoB
KRUSZ 13/3 Mieszanka kamienne  0 – 31 mm  /kliniec / logoB
KRUSZ 13/4 Mieszanka kamienna  0 – 14 mm  /wysiewka / logoB
KRUSZ 13/5 Tłuczeń kamienny  30 – 63 mm  /gruby / logoB
KRUSZ 13/6 Tłuczeń kamienny  10 – 31 mm  /drobny / logoB
KRUSZ 14/1 Niesort porfirowy  0 – 31,5 mm  /Zalas / logoB
KRUSZ 14/2 Niesort porfirowy  0 – 63 mm  /Zalas / logoB
KRUSZ 14/3 Grys porfirowy  8 – 16 mm  /Zalas / logoB
KRUSZ 2/5 Pospóła budowlana  0 – 63 mm logoB
KRUSZ 3/5 Kruszywo płukane   16 – 31,5 mm logoB