SYMBOL: Nazwa towaru:
Cena? Zapytaj… logoB

Beton towarowy wykonujemy w klasie wytrzymałości od B 10 do      B 30  i  klasie konsystencji K 1  do K 3  z dostawą do 10 km pojazdem samowyładowczym. Cena ustalana jest indywidualnie.