Promocje

promocje

Wyroby własne

Kontakt

.

firmy
stopka

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: bartbet.com.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: P.P.H „BART-BET” HENRYK BARTNICKI INWAŁD UL. KS. WŁ. BUKOWIŃSKIEGO 11
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: 
  1) poczty e-mail: agata@bartbet.com.pl
  2) telefonicznie: 506099729

§2. Zasady przetwarzania danych.

  1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 
  2) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  3) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  4) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  5) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  6) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  7) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).


3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

  1) Twoje dane będziemy przetwarzać:
  2) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
  3) w celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony.

             
&4 Przetwarzamy twoje dane w zakresie
  1) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.